Klachtenregeling

Wanneer u van mening bent dat uw behandelaar op enige wijze onjuist heeft gehandeld, dan kunt u dit in eerste instantie bij hem of haar zelf te sprake brengen. Uw behandelaar zal uw klacht serieus nemen en samen met u naar een oplossing zoeken. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat opleveren, dan bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met een klachtenfunctionaris van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). Deze vereniging verschaft informatie en kan bemiddelen.

P3NL@Klachtencompany.nl, telefoon 088–234 16 01 of 06 -49 66 53 50