Behandeling

Er kunnen in het leven situaties ontstaan waarin u het moeilijk heeft. U krijgt met klachten of problemen te maken waar u zelf niet meer uit komt. In veel gevallen kan het helpen hierover met anderen te praten, bijvoorbeeld met familie, vrienden, of iemand van de kerk. Soms is dit echter moeilijk of niet voldoende en heeft u behoefte aan meer onafhankelijke hulpverlening.

Klachten
U kunt bij de praktijk terecht voor verschillende klachten en problemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Depressieve klachten
  • Overspannenheid of stressgerelateerde klachten
  • Angstklachten, zoals paniek, fobieën en dwang
  • Assertiviteitsproblemen
  • Posttraumatische stressklachten
  • Rouw- en verliesverwerkingsproblemen
  • Levensfaseproblematiek
  • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak is gevonden.

De behandeling vindt voornamelijk plaats door middel van cognitieve gedragstherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie een positief resultaat heeft op de behandeling van bovengenoemde klachten.

Werkwijze
U kunt zich telefonisch of per email aanmelden. Wanneer u zich aanmeldt, zal er met u een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. In dit intakegesprek worden uw klachten en problemen in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld en zal de behandeling plaatsvinden die het beste bij u zal aansluiten. Wanneer blijkt dat u met uw klachten elders beter geholpen kan worden, zal er samen met u gezocht worden naar mogelijkheden waar dit het beste kan.